معمای تعداد مکعب های رنگی

تعدادی مکعب در سه رنگ مختلف در گوشه یک اتاق بر روی هم چیده شده اند. آیا می توانید بگویید تعداد کدام مکعب ها از بقیه بیشتر است؟ کدام رنگ از بقیه کمتر است؟ و اینکه از هر کدام چه تعداد مکعبداریم؟!

گونی های شکر

پنج گونی شکر به وزن‌های ۲، ۳، ۴ و ۶ و یک گونی خالی داده‌ شده‌اند. می‌خواهیم همه‌ی شکرها را در یک گونی بریزیم. هر بار می‌توانیم یک عمل «ادغام» انجام دهیم. هر ادغام یعنی انتخاب دو عدد از گونی‌های شکر، مثلاً با وزن‌های α و b، و یک گونی …

اختلاف تصاویر را پیدا کنید

  دو شکل بالا را با دقت با هم مقایسه کنید. ۱۵ تفاوت بین این دو تصویر وجود دارد. آیا می توانید آنها را بیابید؟ حداقل سعی کنید ۱۰ مورد را بیابید!به چقدر زمان نیاز خواهید داشت؟!