معمای سه اتاق

شما در اتاق میانی یک خانه با ۳ اتاق گیر کرده اید. اتاق میانی که در آن قرار دارید پنجره ای با میله های آهنی دارد. اتاق های  دو طرف دارای درهایی برای خروج از خانه هستند. اتاق سمت چپ دارای ۲ قاتل است که در لحظه ورود به اتاق …

دانستنی

اگر از خواص جادویی لیموی یخ زده آگاه بودید تا پایان عمر فقط لیموی یخ زده می خوردید! دیدن این کلیپ جان شما را نجات می دهد! لیموی یخ زده هزار برابر قوی تر از شیمی درمانی است و درمان قطعی برای سرطان و دیگر بیماری های مزمن است!

معمای آتش سوزی در جنگل

  ۲ دوست ، جیمز و مایکل ، در یک جنگل بسیار خشک پیاده روی می کنند ، آنها می بینند که در جنگل یک آتش وحشتناک در حال نزدیک شدن به آنها است . در طرف دیگر کوهی عظیم قرار دارد که امکان فرار از طریق آن غیرممکن است. باد …