آشپز و ساعت شنی

روزی یک آشپز مشغول پختن نوعی کیک خاص بود. او باید این کیک را دقیقا ۹ دقیقه درون فر قرار می داد ولی متأسفانه تایمر (زمانسنج) فر، از کار افتاده است. البته این آشپز، دو عدد ساعت شنی دارد که می خواهد ببیند آیا می تواند از آنها برای نگه داشتن …

جملات درست را بیابید

از بین ۱۰۰ جمله این تست هوش منطقی، چندتای آنها می تواند درست باشد؟! در یک جمع ۱۰۰ نفره، ۱۰۰ جمله به شکل زیر بیان می شود: نفر اول می گوید: “دست کم یکی از جملاتی که بیان می شود، نادرست است.” نفر دوم می گوید: “دست کم دو تا …

عبور از مسیرهای مربعی

در شکل فوق، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

معما: دزد را پیدا کن!

کریم، رحیم، پرویز و وحید به دزدی متهم شده اند. می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است. آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند: کریم: پرویز دزدی کرده است. رحیم: من بی گناهم. پرویز: وحید دزدی کرده است. وحید: پرویز دروغ می گوید. الف) اگر فقط یکی از …