معمای ریاضی: مکعب مستطیل قطعه قطعه شده

یک قطعه مکعب مستطیل چوبی به ابعاد ۶ × ۸ × ۱۳ سانتی متر داریم و هر ۶ وجه آنرا رنگ می کنیم. حال با حوصله زیاد، آنرا به ۶۲۴ قطعه ۱ × ۱ × ۱ سانتی متر، می بریم. آیا می توانید بگویید چند تا از این مکعب های …

معمای خرید ساعت

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند.قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند. تا آن ساعت را خریداری کنند… بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار …

چهار توپ تنیس

چهار توپ تنیس در اختیار داریم. می خواهیم طوری این توپ ها را در کنار هم بچینیم که فاصله هر یک از توپ ها از هر توپ دیگر، دقیقا ۲۵ سانتیمتر باشد. به نظر شما چگونه باید این کار را انجام بدهیم؟