جدول کلمات گردشگری شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 12 نفر
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:14:47
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:18:45
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:04
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:21:40
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:20
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:19
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:27:34
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:32:57
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:42:11
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 12:52:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)