برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این امتیاز ها بر اساس دو پارامتر تعداد جدول های حل شده و میانگین زمان حل جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر جدول قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
محمد عرفانی 465,790 769 22
سمیرا 282,778 447 0
hamed dashti 268,766 516 0
علی رمضانی بدلبو 185,168 311 1
وحید قاسمیان 118,167 220 0
منصور اصلانی کلوری 78,944 158 0
علي جدي 77,498 700 0
ناصر وکیلی 74,252 137 0
مهدی فغانی 71,094 116 0
احمدنقاش 70,007 142 1
شیرازی 66,948 132 0
حسن حقيقي 65,253 161 0
رحمان محمدی 64,880 179 0
علی خانی 64,416 152 0
عزیز سعیدی 51,937 111 0
ایرج قاضی 50,511 78 0
باران 42,632 140 0
مهری 37,203 111 0
ابوالقاسم بشیری 35,254 116 0
محمدرستم زاده 23,528 55 0
پشتیبانی