برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این امتیاز ها بر اساس دو پارامتر تعداد جدول های حل شده و میانگین زمان حل جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر جدول قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
محمد عرفانی 496,446 807 98
علی رمضانی بدلبو 434,289 696 1
hamed dashti 285,880 566 0
سمیرا 282,778 447 0
وحید قاسمیان 119,332 222 0
منصور اصلانی کلوری 97,755 190 0
شیرازی 97,723 198 0
مهدی فغانی 90,942 151 0
احمدنقاش 86,387 179 1
عزیز سعیدی 84,857 174 0
علي جدي 83,557 711 0
ناصر وکیلی 81,634 151 0
علی خانی 78,556 183 0
رحمان محمدی 73,571 234 0
حسن حقيقي 67,568 165 0
مهری 65,284 177 1
ترکاشوند 53,761 126 0
محمدصدیقان قوجه بیگلو 52,681 107 0
محمدرستم زاده 50,635 101 0
ایرج قاضی 50,511 78 0