از نمایش‌های بهرام بیضایی با هنرمندی «مژده شمسایی، که در تالار وحدت به نمایش گذاشته شده است

پاسخ:  افرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «از نمایش‌های بهرام بیضایی با هنرمندی «مژده شمسایی، که در تالار وحدت به نمایش گذاشته شده است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.