برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
s 15,155 24 0
Rouzbeh am 10,996 18 0
مهرانا 8,422 14 0
ارشام رمضانی بدلبو 7,856 12 0
فراز فرزین 6,980 11 0
محسن عباسی 5,902 11 0
[275312] 5,878 11 0
طناز آفرینش 5,188 10 0
sherry 4,866 9 0
Alireza 4,836 10 0
z 4,495 8 0
فاطمه خباز 3,922 6 0
[275226] 3,892 6 0
[267518] 3,633 8 0
تقي بيگي 3,462 8 0
صفورا کیانی 2,966 5 0
اکبری 2,731 6 0
حمیدرضا توکلی 2,719 0 9
گ 2,301 6 0
[263192] 2,299 5 0