برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
اکبر آفاقی 4,465 7 0
فاطمه خسروی 3,612 5 1
رضا مارینی 3,030 6 0
عباسی 2,793 5 0
حمیدرضا توکلی 2,456 4 0
نعیم اردکانی 1,822 3 0
علی خانی 1,223 2 0
کورش خدنگ 1,218 3 0
عبدالله رونده 1,174 2 0
حبیب صنوبر 1,035 2 0
Alvand 16 0 1
عليرضا مولانا 1 1 0
حسين 1 1 0