برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این امتیاز ها بر اساس دو پارامتر تعداد جدول های حل شده و میانگین زمان حل جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر جدول قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
علی رمضانی بدلبو 613,423 994 1
محمد عرفانی 497,250 807 104
hamed dashti 285,880 566 0
سمیرا 282,778 447 0
وحید قاسمیان 142,822 263 0
ترکاشوند 125,743 271 0
منصور اصلانی کلوری 120,735 230 0
شیرازی 113,769 229 0
احمدنقاش 103,380 213 1
مهدی فغانی 93,987 156 0
رحمان محمدی 90,861 296 0
عزیز سعیدی 84,857 174 0
علي جدي 83,557 711 0
ناصر وکیلی 82,268 152 0
علی خانی 78,558 185 0
مهری 74,555 194 1
سید جواد احمدزاده 72,370 172 0
حسن حقيقي 67,568 165 0
مرتضی قهقایی نظام 53,117 8 163
محمدصدیقان قوجه بیگلو 52,681 107 0