برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
Eli jamali 5,589 9 0
نعیم اردکانی 2,150 2 3
س س 1,319 0 6
حمیدرضا توکلی 1,180 2 0
شیما اکبری 1,077 2 0
فرشته سلیمانی 913 0 3
علی رمضانی بدلبو 528 1 0
علی خانی 497 1 0
ebeh omidizadehtay 2 2 0