برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
علی رمضانی بدلبو 875,021 1314 293
محمد عرفانی 497,250 807 104
شهرام حقیقی 425,812 403 566
ترکاشوند 417,468 918 1
فاطمه خسروی 392,926 598 67
اسداله آخوندی 376,810 1133 16
پرنده 364,599 711 2
مهری 332,388 1693 554
hamed dashti 285,880 566 0
سمیرا 282,778 447 0
وحید قاسمیان 278,942 484 4
فرامرز 263,857 440 0
حميدرضا نادري 258,199 414 0
اکبر آفاقی 250,208 436 96
sس.د 249,419 486 0
علی خانی 246,181 472 0
HamedJim 229,908 378 53
الهه 189,981 362 7
سید مصطفی علی اکبری 181,150 297 124
ناصر وکیلی 179,576 345 0