برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
مهری 10,685 18 0
H 7,070 11 0
مبین رضائی 6,490 10 0
شاهین 5,099 8 0
ایرج قاضی 4,879 8 0
حمیدرضا عباسی منش 4,604 9 0
[267410] 4,388 7 0
[206362] 4,025 6 0
بهروز 3,185 5 0
[263192] 3,061 7 0
مصطفوی 2,968 7 0
لیلا 2,894 5 0
حسن 2,423 4 0
[266841] 2,287 4 0
[251549] 2,275 4 0
حمزه زارع 2,163 4 0
[266901] 2,085 5 0
ارشام 1,946 3 0
[267518] 1,931 4 0
خجسته 1,912 3 0