برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
حسین عبدالهی خوشمردان 20,836 33 0
Arad 9,439 17 0
بهروز 8,167 12 0
امین رحیم زاده 6,356 11 0
بهادر مرادی 4,801 9 0
مهری 4,582 7 0
صوفی 4,210 7 0
مبین رضائی 3,551 6 0
لیلا 2,794 8 1
بهاره 2,684 5 0
[266930] 2,191 4 0
لیا 1,868 3 0
شاهین 1,857 3 0
[268358] 1,774 4 0
[267595] 1,680 3 0
ماری عادل 1,595 4 0
حشمت اله اسکندری 1,585 4 0
[268174] 1,300 6 0
[264398] 1,286 2 0
حسن پورعباس 1,237 3 0