برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
مهری 1,171,841 1661 524
علی رمضانی بدلبو 790,767 1178 277
محمد عرفانی 497,250 807 104
ترکاشوند 297,144 594 1
اسداله آخوندی 286,125 813 0
hamed dashti 285,880 566 0
سمیرا 282,778 447 0
وحید قاسمیان 278,372 483 4
شهرام حقیقی 254,033 224 370
علی خانی 228,495 443 0
فرامرز 210,238 351 0
حميدرضا نادري 194,200 313 0
سارا معینی 191,672 363 2
sس.د 169,670 341 0
احمدنقاش 169,309 332 3
HamedJim 165,216 276 53
ناصر وکیلی 159,240 298 0
حسن حقيقي 158,383 324 11
كاوه يگانه افشار 146,327 300 0
m_gh_n 139,151 31 435