برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
بهروز قدیمی 7,913 14 0
وحیدیار 7,045 13 0
علی خانی 5,459 9 0
H 4,862 8 0
حمیدرضا توکلی 3,974 7 0
h.a 3,581 6 0
soheila kahram 2,474 4 0
علی رمضانی بدلبو 2,457 4 0
شاهین 2,301 4 0
ندا 2,225 5 0
مهر مهر 2,202 5 0
[206362] 1,832 3 0
[261922] 1,797 3 0
jamshid 1,781 3 0
[263575] 1,268 7 0
[204632] 1,231 2 0
بهزادی سحر 1,186 2 0
[251549] 1,183 2 0
ط 1,176 2 0
1354 1,103 2 0