برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
حسین عبدالهی خوشمرد 9,633 15 0
[271708] 7,349 16 0
نیما 5,861 12 0
صدیقه رفیعی 5,748 9 0
[272927] 5,273 13 0
[271782] 5,233 9 0
حمید 4,746 9 0
[272569] 3,854 8 0
م - ا 3,807 6 0
بهروز 3,549 6 0
M 3,279 6 0
[271192] 3,241 6 0
آتبین 3,139 6 0
مصطفی پورقاسمی 2,639 8 0
sardarf 2,486 6 0
درسا مجد 2,437 5 0
مریم 2,373 6 0
علی زرین کمر 2,174 4 0
[265728] 2,169 4 0
ارغوان ک 2,030 3 0