برترین کاربران بر اساس امتیاز کسب شده

در این صفحه، لیستی از 20 کاربر برتری را مشاهده می کنید که در حل جدول کلمات و سودوکو بیشترین امتیاز را بدست آورده اند. این رتبه بندی بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط کاربر در حل هر جدول محاسبه شده است.

کاربرانی در صدر رده بندی قرار می گیرند که هم تعداد بیشتری جدول حل کنند و هم زمان حل آن ها کوتاه تر باشد.

تصویر نام امتیاز جدولهای حل شده سودوکو حل شده
فاطمه خسروی 4,736 7 0
اا 4,605 7 0
کورش خدنگ 3,671 6 0
حمیدرضا توکلی 3,129 6 0
عبدالله رونده 2,898 6 0
محمد مرادی 2,235 4 0
عباسی 2,029 3 1
رضا مارینی 1,901 3 0
حميدرضا نادري 1,841 3 0
اکبر آفاقی 1,273 2 0
jamshid 635 1 0
اسداله آخوندی 616 1 0
تیمورراه 2 2 0