جدول سودوکو

آخرین جدول سودوکو منتشر شده

عنوان سطح تاریخ انتشار
جدول سودوکو سخت 1083 سخت
1399/04/24

جدول سودوکو رایگان

با ثبت نام در جدول آنلاین، سیستم به شما سکه رایگان می دهد و با استفاده از آن هر جدولی که تمایل داشته باشید را می توانید حل نمایید. با حل هر جدول برنامه به شما سکه های بیشتری جایزه می دهد.

جدول سودوکو چیست؟

جدول سودوکو یک جدول ژاپنی هست که به آن جدول اعداد متقاطع هم گفته میشه. این جدول یک جدول مربعی شکل هست که از 9 سطر و 9 ستون تشکیل شده است. از طرفی به 9 تا مربع مساوی هم تقسیم شده بطوریکه اون مربع های 3 در 3 داخلی در دل مربع اصلی قرار دارند که بهشون بلوک گفته میشه.

قانون های این بازی شامل 4 شرط اصلی و ساده است:

  1. همه سطر و ستون ها شامل اعداد بین 1 تا 9 باشد.
  2. در هیچ سطری عدد تکراری نباشد.
  3. در هیچ ستونی عدد تکراری نباشد
  4. در هیچ بلوکی عدد تکراری نباشد

چطور جدول سودوکو را حل کنیم؟

مهمترین عامل در رسیدن به جواب نهایی در بازی هایی مانند سودوکو بی تردید به کار بردن منطق و استدلا لهای منطقی می باشد. با تمرکز بر روی جدول ودنبال کردن ردیف ها و ستون ها و اعمال قوانین حاکم بر بازی می توان خانه ها را یکی پس از دیگری پر و راه را برای تکمیل جدول هموارتر نمود.

گاهی برای پرکردن تنها یک خانه از جدول نیاز به کنار هم قرار دادن اطلاعات فراوان و مقایسه بخش های به طور کل متما یز از یکدیگر می باشد.