جدول کلمات اقتصادی شماره 19

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:30
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:20:07
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:21
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:27:13
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:28:39
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:29:17
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:35:37
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:45:05
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:54:50
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 07:13:02
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  حم...
  سا...
  بی...
14 ای...