جدول کلمات اقتصادی شماره 47

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:47
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:03
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:13:45
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:10
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:01
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:19:26
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:56
 • 206044 H
  زمان حل: 00:21:15
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:23:06
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:24:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)