جدول کلمات گردشگری شماره 93

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:06
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:15:17
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:25
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:36
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:03
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:51
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:52
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:29:52
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:37:33
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:48:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)