معمای معنی حروف مجهول

در مورد اعداد فوق، کدام گزینه درست است؟
a<c<b (5b<c<a (4c<a<b(3 a<b<c(2 b<a<c (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

پس گزینه 1 یعنی b<a<c صحیح می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *