معمای پیدا کردن مساحت تصویر

دو ربع دایره به شعاع ضلع مربع، به مرکز دو رأس مقابل این مربع، رسم شده است.
مساحت مشترک این دو ربع دایره را بیابید.

پاسخ:

مساحت قسمت X :
X = 1/4 (π)(12)= π/4
مساحت قسمت z:
Z=1/2(1)(1)=1/2
بامحاسبه تفاضل این دوبخش به نصف قسمت مورد نظر میرسیم:
A/2=X-Z
A/2=π/4 – 1/2
و در نهایت
A=2(A/2)=2(π/4-1/2)=π/2 -1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *