معمای تست هوش

معمای تصویری

۶ ساختمان در خیابان وجود دارد: یک شیرینی فروشی ، فروشگاه حیوانات خانگی ، یک سالن تاتو ، یک فروشگاه اسباب بازی ، یک خیاطی و یک سالن زیبایی. یک کارگر ساختمانی مجبور است طی یک هفته کلیه ساختمانها را تعمیر کند. اما برنامه کاری اش از بین رفته است. و حالا شما باید از منطق خود استفاده کنید تا مکان ساختمانهای خیابان را بدانید و به یاد داشته باشید که کدام یک باید اولین باشد. ما می توانیم از اطلاعاتی استفاده کنیم که کارگر هنوز به خاطر دارد:

بین سالن تاتو و خانه ای که ابتدا باید تعمیر شود یک ساختمان وجود دارد.

بین سالن زیبایی و خیاطی ۲ خانه وجود دارد.

فروشگاه خیاطی آخرین ساختمان در این خیابان است.

فروشگاه حیوان خانگی اولین جایی نیست که باید تعمیر شود.

بین فروشگاه اسباب بازی و سالن تاتو ۲ خانه وجود دارد.

بین شیرینی فروشی و خیاطی ۳ خانه وجود دارد.

فروشگاه اسباب بازی در بین خانه ای قرار دارد که باید ساختمان اول و دیگری را بازسازی کند. 

ساختمانها چگونه قرار دارند و ابتدا کدام یک باید تعمیر شوند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معما:
معمای تصویری

طبق معما ، فروشگاه خیاطی آخرین مکان در خیابان (ششم) است. بین خیاطی و شیرینی فروشی ۲ ساختمان و بین خیاطی و سالن زیبایی ۳ فروشگاه وجود دارد. یعنی شیرینی فروشی دوم ، سالن زیبایی سومین است. بین فروشگاه اسباب بازی و سالن تاتو ۲ خانه وجود دارد. این بدان معنی است که آنها می توانند یا ساختمان اول یا دوم باشند. سپس فروشگاه حیوان خانگی پنجمین است. می دانیم که فروشگاه اسباب بازی بین ۲ ساختمان است. یعنی چهارمین سالن است ،سالن تاتو اولین است. برنامه کاری به شرح زیر است:

سالن تاتو ، شیرینی فروشی ، سالن زیبایی ، فروشگاه اسباب بازی ، فروشگاه حیوانات خانگی ، خیاطی.

از آنجا که فروشگاه اسباب بازی در نزدیکی فروشگاهی قرار دارد که ابتدا باید آن را تعمیر کنید با توجه به این واقعیت که این فروشگاه حیوان خانگی نیست ابتدا سالن زیبایی تعمیر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *