تست هوش ریاضی

معمای تصویری

 

به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معما:

پاسخ عدد 6 است.
زیرا:

خانه های آبی جای اعداد تک رقمی و خانه های بنفش جای اعداد دو رقمی هستند.
حال از روابط بین هر ردیف میفهمیم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف های خودش با دو عدد راستی و چپی می باشد.
به عبارت دیگر:
در ردیف اول عدد وسط 7 است که اختلافش با 5 برابر 2 و اختلافش با 12 برابر 5 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 7 است.
در ردیف دوم عدد وسط 9 است که اختلافش با 17 برابر 8 و اختلافش با 10 برابر 1 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 9 است.
در ردیف سوم عدد وسط 12 است که اختلافش با 5 برابر 7 و اختلافش با 17 برابر 5 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 12 است.
حال در ردیف چهارم عدد وسط 8 است که اختلافش با 2 برابر 6 است. پس اختلافش با جواب باید برابر 2 باشد که طبق این جواب 6 یا 10 است و
چون رنگ مکان علامت سوال آبی است پس عدد باید تک رقمی باشد و 6 جواب صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *