مشخصات

271214
1402/01/08
11 ماه قبل
کشکعلی خامه ای
زن
85
شوروی سابق(باکو-لنینگراد) اسراییل(عکا-حیفا-اورشلیم) عراق(تکریت-فاو) لیبی-لبنان-سوریه-فلسطین آشغالی-یمن-چین(ووهان) اتریش(وین یا برجام آباد) عمان(مسقط یا برجام آبادک) و تورقوزآباد(اتم آباد)

فعالیت

71,619
237
85