جدول کلمات اقتصادی شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 27 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:26
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:20
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:20
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:21:39
 • 168671 U
  زمان حل: 00:21:44
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:30:15
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 01:06:53
 • 133020 ندا
  زمان حل: 1.22:30:39
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 2.21:57:25
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 43.19:40:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)