جدول کلمات اقتصادی شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:44
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:53
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:44
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:23:10
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:24:55
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:45
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:28:48
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:32:14
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:32:28
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:57:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)