جدول کلمات سخت شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:33
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:10:21
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:11:44
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:12:25
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:22
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:13:29
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:15:01
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:18:23
 • 166963 آقاجانایی
  زمان حل: 00:19:03
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)