جدول کلمات سخت شماره 39

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 27 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:06
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:07:13
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:08:59
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:10:33
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:11:00
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:11:17
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:59
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:12:11
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:21
 • 166963 آقاجانایی
  زمان حل: 00:14:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)