برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 459

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 119 نفر


 • فراز فرزین
  0:6:12
 • فاطمه خسروی
  0:7:35
 • مات
  0:7:41
 • بهروز
  0:7:56
 • هاتف یغما
  0:8:36
 • 505
  0:8:59
 • طناز آفرینش
  0:9:17
 • شاهین همتی
  0:9:48
 • مبین رضائی 1
  0:10:1
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:10:3
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- پیش نویس قانون
1- طیف نما
2- زین و برگ اسب
2- هال
2- اتحادیه شرکت های هواپیمایی
3- ضمیر فرانسوی
3- هواکش آشپزخانه
3- چک و سیلی
3- ردیاب
4- ظاهر عمارت
4- نصی…
4- حشر…
4- کم…
5- در ا…
5- گلی…
5- ج…
6- س…
6- موجود خی…
6- گاز…
7- مابین پ…
7- گیاه…
7- حبل …
8- م…
8- پدر …
8- زی…
8- د…
9- سس…
9- مقا…
9- بیست و چهارمین …
10- م…
10- پوشیده…
10- واحدی…
11- درخت ز…
11- ت…
11- ه…
12- آدم بسی…
12- جم…
12- مخف…
12- ن…
13- عفت…
13- رخ…
13- اسب…
13- حیوا…
14- درختی…
14- ا…
14- د…
15- باور به خدای یگانه، ایزدی که …
15- ماشی…
عمودی
1- یکی از بزرگترین نوابغ طول تاریخ بشریت و دانشمند و هنرمند ایتالیایی برجسته دوره رنسانس
2- مرکز آذربایجان غربی
2- پرنده ای دانه خوار و حشره خوار با منقاری کوتاه و قوی
3- تصدیق ژرمن ها
3- این رو که نیست
3- روز قبل
3- از ادعیه مفتاح الجنان
4- کلک
4- کریم و سخی
4- پشت عقب
5- ک…
5-
5- فلج…
6- جشن …
6- حجم …
6- رتبه …
6-
7- واح…
7- خد…
7- مریضخ…
8- بی پای…
8- گیاه…
8-
8- خیرگی…
9- تیم پرطر…
9- فلز موج…
9- حر…
10- ویتامین …
10- ورز…
10- ا…
10- مانعی…
11- شاعر…
11- غذ…
11- آ…
12- عمل…
12- نشا…
12-
13- شش…
13- پائی…
13- ح…
13- گ…
14- رشته ای …
14- سم…
15- از نقاط دیدنی استان مازندران که در فا…