جدول کلمات سخت شماره 480

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:03
 • 169035 505
  زمان حل: 00:10:45
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:03
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:11:51
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:12:25
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:28
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:14:35
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 00:14:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:45
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:16:45
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)