جدول کلمات سخت شماره 485

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 13 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:48
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:10:19
 • 55004 jamshid
  زمان حل: 00:11:42
 • 169035 505
  زمان حل: 00:12:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:17:11
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:19:26
 • 116834 نسیم1360
  زمان حل: 00:21:05
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:25:04
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:33:05
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 00:37:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)