جدول کلمات ادبی شماره 3

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
حل شده توسط 81 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:35
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:16:19
 • 141178 سهیلا
  زمان حل: 00:16:30
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:22:03
 • 140918 شراره
  زمان حل: 00:22:17
 • 139764 m.sagha
  زمان حل: 00:22:24
 • 140040 ن ز
  زمان حل: 00:24:06
 • 140985 رضا منصور
  زمان حل: 00:24:19
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:25:04
 • 138341 علی
  زمان حل: 00:25:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)