جدول کلمات ادبی شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
حل شده توسط 55 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:08:06
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:15:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:34
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:49
 • 141178 سهیلا
  زمان حل: 00:18:10
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:18:44
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:19:18
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:54
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:24:09
 • 138341 علی
  زمان حل: 00:25:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)