جدول کلمات عمومی شماره 247

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:38
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:21
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:36
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:05
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:25:01
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:25:05
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:26:05
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 09:30:02
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 1.02:28:33
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 469.14:53:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)