جدول کلمات عمومی شماره 259

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:30
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:39
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:58
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:14:17
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:04
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:18:44
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 00:19:46
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:20:56
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:27:54
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 840.21:18:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)