جدول کلمات عمومی شماره 370

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:03
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:21
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:12:48
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:16:23
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:16:58
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:23:31
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:29:12
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 26.14:47:51
 • 134044 لیلا کلانتری
  زمان حل: 203.22:29:58
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 427.23:18:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)