جدول کلمات عمومی شماره 420

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:06:45
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:07:31
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:07:32
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:02
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:08:36
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:08:55
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 00:09:20
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:54
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:10:42
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:10:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)