برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 437

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 60 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:4:38
 • مبین رضائی 1
  0:5:48
 • علی رمضانی بدلبو
  0:7:2
 • محمد عرفانی
  0:7:9
 • hamed dashti
  0:7:50
 • فاطمه خسروی
  0:7:50
 • مهرداد محمدخانی
  0:8:32
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:8:56
 • سعیده حضرت پور
  0:9:9
 • هاتف یغما
  0:9:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- سیاست تبعیض نژادی
1- استراتژی
2- غیربلیغ و ناقص
2- خدایی
2- سبزی سالاد
3- مركب دان
3- میوه ای اشتها آور
3- خیط شده
4- نفس بلند
4- گلو
4- مرك…
4- ممك…
5- از…
5- چند…
5- جاد…
6- دیوا…
6- نوع…
6- اتوم…
7- بی بهره …
7- دس…
7- جوش …
8- چا…
8- چی…
8- مخفف…
9- داد،…
9- فشا…
9- بی…
10- قانو…
10- ك…
10-
11- حرف…
11- سرگرمی …
11- به فرمایش امام باقر (ع)…
12- كا…
12- آب…
12- روزگ…
12- تش…
13-
13- س…
13-
14-
14- كبوتر…
14- تبعات و …
15- رشت…
15- پیش از سال 1972 به …
عمودی
1- پرتاب كردن
1- نام كوچكترین فرزند امام سوم شیعیان جهان، حسین بن علی (ع)كه در 10 محرم سال 61 هجری در شش ماهگی در كربلا به شهادت رسیدضمنا نفری است كه در بین شیعیان به باب الحوایج معروف است
2- شهری در استان كرمانشاه
2- سبزه زار
2- از شعرای نامدار سده ششم
3- عقاید
3- به نام خانوادگی هم می گویند
3- به هم سودن
4- گیاه
4- فرمان خودرو
4- ماده…
4- صدای…
5- حرف…
5-
5- جانوری كه به …
6- رسم…
6- زبا…
6- اشاره…
7- موی گ…
7- نوشتن به ش…
7- بار…
8- م…
8- پوشش…
8- تورم…
9- حاشی…
9- كتاب م…
9- د…
10- جاد…
10- تنگه…
10- نشانگان نقص…
11- مجب…
11- مقدار طعامی كه به …
11- روی رودخا…
12- س…
12- با م…
12- عدد…
12- از…
13- نامی…
13- دست د…
13- قوت …
14- اسب…
14- نوعی ا…
14- یكی ازتنقلات كه بیشتردر پاركها و…
15-
15- نامزد …