برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 439

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 59 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:5:2
 • مبین رضائی 1
  0:5:56
 • فاطمه خسروی
  0:9:11
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:9:18
 • علی رمضانی بدلبو
  0:9:30
 • مهرداد محمدخانی
  0:9:31
 • آخر صف
  0:10:1
 • mehrana
  0:10:45
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:10:47
 • jamshid
  0:10:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- خرس فلكی
1- شاخه ای از علوم فنی كه با طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین ها سر و كار دارد
2- روشن و درخشان
2- سنجش
2- كم طاقت
3- علم آموختن
3- مردن در اثر حادثه
3- ماه تمام
4- تمدنی خاك شده
4- سركه
4- ز…
4- با …
5- چوب …
5- بیماری گواتر را …
5- محل حفظ و نمایش …
6- پرنده…
6- ری…
6- لیز…
7- چ…
7- طنا…
7- خراس…
8- پید…
8- نخ …
8- پیش …
9- شهر صن…
9- گذ…
9- روزه…
10- خا…
10- سنگ روی انگ…
10- پست ال…
11- نسبت زن …
11- مركز…
11- بسی…
12- قربا…
12- ن…
12- فرار…
12- حق…
13- بیخ…
13- تیر …
13- كافی…
14- پیامب…
14- حشر…
14- جدید …
15- داستان معروفی از ویكتور هوگو و …
15- بچه …
عمودی
1- نقاط ضعف شخصی را شناختن و از آنها استفاده كردن
2- علامت بینالمللی تعیین كننده مشخصات و قیمت كالا
2- اثر سوختگی بر پوست
2- مقاصد و اهداف
3- مقابل فراموشی
3- راننده اتومبیل
3- پرداخت با قلم
4- مخترع تلگراف
4- چپاول
4- رطوبت كم
4- تهویه كنن…
5- دوا…
5- خوراكی از زرده…
5- رن…
6- شكایت…
6-
6-
7- خو…
7- غیر…
7- واحد طو…
8- پی…
8- آقا…
8- كشوری واقع در جنوب آفریقا كه جز با آفر…
9- جناح…
9- نوعی برنج م…
9- ت…
10- نخ …
10- س…
10- نت…
11- درون…
11- سردار…
11- خورشت…
12- كلمه…
12- مخف…
12- ح…
12- ضد…
13- ح…
13- خواست…
13- می…
14- اسب…
14- آدم ناشی از س…
14- پر…
15- بسیار شادمان …