برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 544

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 72 نفر


 • سمیرا
  0:7:51
 • بهروز قدیمی
  0:9:8
 • مبین رضائی
  0:9:43
 • مبین رضائی 1
  0:10:11
 • آخر صف
  0:10:23
 • jamshid
  0:11:33
 • فاطمه خسروی
  0:11:48
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:12:12
 • s
  0:12:14
 • mehrana
  0:12:35
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- بوییدن
1- سیاستمدار
2- گردآوری و نگارش
2- آماده کردن
2- محافظ نظامی قدیمی
3- رئیس جیمزباند
3- بوستان
3- ظرف مسی
3- الهه عقل و هنر
4- کفش اسب
4- پدربزرگ ا…
4- پرنده …
5- د…
5- نشانه…
5- قسمتی …
6- م…
6- دوران نوزیس…
7- خشک…
7- نفس …
7- پایت…
7- ب…
8- هدا…
8- قرارداد…
9- ابر نزد…
9- درو…
9- روغن…
9- همکا…
10- ناهموار …
10- شهری در ا…
11- خرما…
11- خودروی…
11- برمل…
12- شهری در استان…
12- انجام دهند…
12- چاق …
13- بیما…
13- پرست…
13- وسیله اح…
13- از ضمای…
14- از کلم…
14- ج…
14- ترکیب …
15- سبکی ا…
15- اختراعی از…
عمودی
1- فیلمی از رحمان رضایی
1- قله مرتفعی در قطب جنوب
2- شنونده
2- وارد و ماهر
2- زرین
3- پشته خاک
3- حس بساوایی
3- بخشی از زرین دشت استان فارس
4- سرازیری
4- محصول مرداب
4- بندری …
4- حر ف دو…
5- تبا…
5- غیر …
5- حیوان…
6- از جاذبه های ط…
6- از دخترا…
7- همب…
7- نوعی…
7- برک…
7- د…
8- الک…
8- فیلمی از…
9- عضوی …
9- شیر…
9- بلا …
9- از سبکه…
10- سال…
10- شاخه ای از پزشکی که به شناسایی …
11- تشک…
11- سزاوا…
11- عوض…
12- ی…
12- دوست…
12- رنج …
12- تم…
13- ناب…
13- فرما…
13- علامت …
14- رشته کوهی…
14- عنکب…
14- خبر یا سخنی را…
15- عبور کالا از کشوری به ک…
15- جانو…