برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 570

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 77 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:6:36
 • مبین رضائی 1
  0:7:49
 • مبین رضائی
  0:8:27
 • فاطمه خسروی
  0:9:6
 • آخر صف
  0:9:25
 • بهروز
  0:9:30
 • mehrana
  0:10:35
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:11:16
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:11:17
 • H
  0:11:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- كلكسیون
1- كنیه مبارک حضرت فاطمه
2- لقب كشور سریلانكا
3- عدد ماه
3- پست و فرومایه
3- رایانه لوحی
3- خیس
4- مدد و یاری
4- زبان عرب
4- دستورات
5- صف …
5- یا…
5- جا…
6- ز…
6- موش…
6- كمك …
7- ش…
7- صب…
7- از نا م…
8- دور…
8- ر…
8- كافه…
8- حرف …
9- وسیله سورا…
9- جایگاه…
9- نویسنده اثر د…
10- معادل ف…
10- پ…
10- نوع…
11- از القاب مب…
11- ستار…
11- شا…
12- باور…
12- پارچه…
12- كچل …
13- موضوع…
13- نشان ه…
13- كمربند مق…
13- چه …
14- كسی را به شدت …
15- از جزایر…
15- از …
عمودی
1- زایده کوچکی در نوک لوله اسلحه برای هدف گیری
1- سجاده
1- پشته بلند برآمده از زمین
2- از توابع لارستان استان فارس
2- مستأصل شدن
3- نوعی رنگ مو
3- حمله كننده
3- بیماری سگی
3- رفوزه
4- حركت كرم
4- پول …
4- پایتخت …
5- اهل خ…
5- انكا…
5- طر…
6- شهری در استان…
6- فیلسوف…
6- دندا نها…
7- پندار…
7- قل…
7- سبز…
8- نفس …
8- سازمان ف…
8- قوم تار…
8- ویتامین …
9- كشیدنی …
9- هیبت…
9- رمزی…
10- بخت …
10- ورق…
10- شا…
11- بچه…
11- نوع…
11- فاصله دو …
12- د…
12- د…
12- بیماری …
13- هنوز…
13- از حالا…
13- نوعی…
13- مهر ه ا…
14- ماد…
14- د…
15- نزد ایران…
15- غذای معرو…
15- لگن …