جدول کلمات عمومی شماره 670

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 28 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:07:47
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:08:20
 • 239968 محسن هاشمی
  زمان حل: 00:08:26
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:18
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:09:24
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:10:29
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:11:05
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:11:08
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:45
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:12:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)