جدول کلمات عمومی شماره 672

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 39 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:46
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:12:10
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:13:59
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:15:22
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:16:09
 • 105033 amoo abbas
  زمان حل: 00:18:25
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:19:31
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:21:14
 • 133411 کورش خدنگ
  زمان حل: 00:23:53
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)