جدول کلمات عمومی شماره 70

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 59 نفر
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:08:39
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:50
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:22
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:24
 • 240066 همتا خوشبخت
  زمان حل: 00:09:33
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:10:26
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:10:30
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:10:54
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:10:59
 • 205337 +A
  زمان حل: 00:11:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)