جدول کلمات عمومی شماره 72

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 56 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:47
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:34
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:12:47
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:12
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:23
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:13:50
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:35
 • 142124 عرفان
  زمان حل: 00:22:58
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:23:15
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:26:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)