جدول کلمات عمومی شماره 72

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 47 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:47
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:34
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:12:47
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:35
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:26:24
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:26:31
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:27:24
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:30:51
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:31:49
 • 138855 امل
  زمان حل: 00:44:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)