برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 814

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 291 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:25
 • بهروز
  0:6:24
 • جیمز ترامپ
  0:7:10
 • بهروز قدیمی
  0:7:12
 • فاطمه خباز
  0:7:55
 • آخر صف
  0:8:3

 • 0:8:7

 • 0:8:20
 • Mostafa Pourghasemi
  0:8:42
 • hosein
  0:8:50
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- لقب شاهزادگان اتریش
1- پارچه کت و شلوار
2- رنگ طلایی
2- تب نوبه
2- کوزه سفالی
3- افشرده گوجه
3- باران فصلی
3- بالش کوچک
4- از پیامبران
4- جد و پدر بزرگ
4- روزنامه پر…
5- بی…
5- نا…
5- خاک…
6- حرف…
6- لاب…
6- خ…
7- شیوه…
7- پیامبر …
7- زبان…
7- گناه…
8- کا…
8- توجه دا…
9- یاری…
9- چوب…
9- جان…
9- گ…
10- نیمه…
10- زلز…
10- سای…
11- حیوا…
11- آت…
11- م…
12- از جزایر…
12- جگر…
12- ت…
13-
13- کتا…
13- مظهر …
14- کلبه…
14- نقشه …
14- پاداش نی…
15- از نقاشان…
15- سینما…
عمودی
1- پیامبر بت شکن
1- بافنده پارچه های لطیف و ابریشمی
2- واحد پو ل تاجیکستان
2- سر انگشتان
2- آتشگیره
3- شمشاد
3- مساوی عامیانه
3- عسل
3- تمنا و درخواست
4- قانون مغولی
4- بزرگا…
5-
5- زن…
5- اصفه…
6-
6- کاشف نرو…
6- روغ…
7- قفل چو…
7- دومین …
7- مرغ…
8- اهل …
8- دانشگاه م…
9- دستو…
9- زنب…
9- تخم…
10- خرس…
10- از آثار …
10- ظاهر …
11- پسون…
11- فاصله بین …
11- سرخ…
12- علامت…
12- ناپ…
13- اندیش…
13- نیرو…
13- آخری…
13- ش…
14- نوه…
14- مخترع …
14- لیف…
15- لباس رسمی …
15- پایتخت …