جدول کلمات عمومی شماره 820

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 34 نفر
 • 137541 حسین یوسفی ترک امیر
  زمان حل: 00:05:02
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:03
 • 134615 Ahlam.Ad
  زمان حل: 00:12:48
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:12:50
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:20
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:13:50
 • 55004 jamshid
  زمان حل: 00:15:37
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:15:40
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:16:37
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)