جدول کلمات عمومی شماره 834

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 116 نفر
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:10:45
 • 140278 علی باب الحوائجی
  زمان حل: 00:11:11
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:12:09
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:12:21
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:12:43
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:12:57
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:13:08
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:17
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:57
 • 140777 علی احمدزاده
  زمان حل: 00:14:43
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)