جدول کلمات عمومی شماره 84

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 63 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:41
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:46
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:09
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:17
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:11:58
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:14
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:13:24
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:39
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:04
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:15
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)