برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 928

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 426 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:10
 • بهروز
  0:6:23
 • مات
  0:6:34
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:8:0
 • فرخ
  0:8:3
 • nastaran
  0:8:10
 • فاطمه خباز
  0:8:16
 • Mostafa Pourghasemi
  0:8:27

 • 0:8:37
 • علی
  0:8:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- آخرین توان
1- شاعرانه
1- قلب
2- از شهرهای گیلان
2- معاون دادستان
3- کلبه ترکمنی
3- حرارت
3- به دست آوردن
4- زیرا
5- پایتخت ژاپن
5- نها…
5- در ام…
6- نت…
6- از …
6- آب…
7- گاز …
7- ساز …
7- مدل …
8- زبان مردم…
8- نژاد کش…
9- از ان…
9- یا…
9- پست و…
10- بازی …
10- شب را در…
10- بوی …
11- ت…
11- بانک…
11- بازی…
12- لقب …
13- خان…
13- امر …
13- آشیا…
14- چ…
14- ن…
15- درخ…
15- لاک…
15- م…
عمودی
1- علامت مفعولی
1- نام دیگر گیاه شاهی
1- نگهبان گله
2- تازه به دوران رسیده
2- آخرین نبرد ناپالئون
3- چوپ درازه
3- کلمۀ اشاره برای دور
3- حدید
4- از آثار معروف شهید مطهری
5- دالان
5- درخت…
5- نوعی…
5- ماد…
6- تل…
6- مقیاس ا…
6- توا…
7- از ا…
7- تا…
8- زن…
8- ت…
9-
9- براف…
10- دس…
10- نیرو…
10- زی…
11- خالق نام…
11- ضر…
11- ص…
12- از رنگدانه ه…
13- خ…
13- پایتخ…
13- مخترع …
14- چرخ …
14- کنایه ا…
15- افشرده …
15- پا…
15- افشرده …