جدول کلمات عمومی شماره 927

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:37
 • 203796 رها
  زمان حل: 00:08:49
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:10:17
 • 141826 بابک جمالی
  زمان حل: 00:12:25
 • 204065 رعنا باقری
  زمان حل: 00:13:17
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:14:54
 • 191964 A.bakhshan
  زمان حل: 00:15:10
 • 192798 مریم
  زمان حل: 00:16:40
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:17:08
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)