جدول کلمات عمومی شماره 952

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:33
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:09:56
 • 216731 فرخ
  زمان حل: 00:10:25
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:11:06
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:04
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:15:55
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:16:35
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:17:07
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:17:57
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:18:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)