جدول کلمات گردشگری شماره 66

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:06:11
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:28
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:07
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:14
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:39
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:31
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:25
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:25:48
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:30:40
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:41:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)