معمای پلیسی

یک کاراگاه جنایی به دنبال یک جانی خطرناک وارد یک خانه‌ی خالی شد. صاحب‌خانه کاراگاه را به داخل خانه دعوت کرد. کاراگاه از مرد پرسید: کسی به خانه‌ات آمده؟ مرد پاسخ داد: نه. هیچ کس اینجا نبوده. کاراگاه پرسید: با کسی زندگی می‌کنی؟ مرد پاسخ داد: نه! من تنها هستم! …

معمای مرد سیاه و سفید

مردی با پوست برنزه ، موهای سیاه و لباس مشکی در جاده ایستاده بود و هیچ چراغی در خیابان نبود. خودرویی که چراغهایش خاموش بود، قبل از اینکه با مرد برخورد کند توقف کرد . بدون چراغ خیابان و چراغهای خاموش ، راننده ماشین چگونه مرد را دید؟