معمای هوش تصویری ریاضی

با دقت به تصویر بالا نگاه کنید و جواب معمای ریاضی را پیدا کنید.

پاسخ معما:

ساعت + ساعت + ساعت = 21

2 تا ساعت 9 + 1 ساعت 3 = 21

9 + 9 + 3 = 21

هر یک ساعت = 1

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = 30

3 تا ماشین حساب = 30

ماشین حساب = 10

اعداد روی ماشین حساب = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

لامپ+ لامپ – لامپ = 15

2 تا لامپ – 1 لامپ = 15

1 لامپ = 15

ساعت 9 + ماشین حساب با نشان دادن اعداد 1224 × 3 تا لامپ با 4 نور = ؟

ساعت 9 = 9

ماشین حساب = 1 + 2 + 2 + 4 = 9

لامپ با 5 نور = 15

لامپ با 1 نور = 3

لامپ با 4 نور = 4 × 3 = 12

3 لامپ = 3 × 12 = 36

پاسخ = 9 + 9 × 36 = ؟

9 + 324 = 333

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *