معمای مرد سیاه و سفید

مردی با پوست برنزه ، موهای سیاه و لباس مشکی در جاده ایستاده بود و هیچ چراغی در خیابان نبود. خودرویی که چراغهایش خاموش بود، قبل از اینکه با مرد برخورد کند توقف کرد . بدون چراغ خیابان و چراغهای خاموش ، راننده ماشین چگونه مرد را دید؟

معمای سه اتاق

شما در اتاق میانی یک خانه با ۳ اتاق گیر کرده اید. اتاق میانی که در آن قرار دارید پنجره ای با میله های آهنی دارد. اتاق های  دو طرف دارای درهایی برای خروج از خانه هستند. اتاق سمت چپ دارای ۲ قاتل است که در لحظه ورود به اتاق …

دانستنی

اگر از خواص جادویی لیموی یخ زده آگاه بودید تا پایان عمر فقط لیموی یخ زده می خوردید! دیدن این کلیپ جان شما را نجات می دهد! لیموی یخ زده هزار برابر قوی تر از شیمی درمانی است و درمان قطعی برای سرطان و دیگر بیماری های مزمن است!