معمای یک دلاری

سه نفر در هتلی یک اتاق می گیرند ، هتلدار بابت یک شب کرایه اتاق ۷۵ دلار از آنها می گیرد ، ولی بعدا متوجه می شود که اشتباه کرده است و بایست ۷۰ دلار می گرفته است. او ۵ دلار به پیشخدمت هتل می دهد که برای مسافران ببرد. …

معمای انتخاب راه درست

کدام راه را باید انتخاب کند؟ هنگامی که طوفان شدید شروع به کار کرد ، مردی در حال کشف قطب جنوب بود. وی موفق شد ۲ غار را پیدا کند که بتواند پناه بگیرد ، اما در یک غار متوجه یک خرس قطبی گرسنه و دیگری پر از زباله های …

معمای حرکت چوب کبریت

همانطور که در شکل می‌بینید، با ۱۲ عدد چوب کبریت، تعدادی مربع ساخته‌ایم  می‌خواهیم با جابجا کردن دو عدد چوب کبریت، به تعداد بیشتری مربع دست پیدا کنیم. آیا به نظر شما امکان پذیر است؟ اگر جوابتان مثبت است، بگویید به چند مربع می‌رسیم؟