برو برای حل این جدول

جدول کلمات اقتصادی شماره 301

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 195 نفر


 • فراز فرزین
  0:6:49
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:7:10
 • بهروزقدیمی
  0:7:12
 • بهروز
  0:7:57
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:8:4
 • محمد جعفر اسلامی
  0:8:27
 • مهرانا
  0:8:58
 • asma shokrian
  0:9:13
 • افرا
  0:9:21
 • وحید
  0:9:38
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- نماد »قند مرودشت« در بورس
1- سازمان صادر کننده نفت
1- نماد »سیمان شمال« در بورس
2- بالا و پایین شدن نرخ ها
2- نماد »مجتمع صنعتی آرتاویل تایر« در بورس
3- جاه و مقام
3- یکی از منابع درآمدی بودجه
4- حس بویایی
4- ماده شیمیایی
4- گریز حیوان
4- فصل…
5- جم…
5- برنامه م…
5- پی…
6- حرف …
6- حرف…
6- م…
7- س…
7- آش…
8- خند…
8- کوچکت…
9- نماد »دیس…
10- با…
10- واح…
10- ت…
10- حرف …
11- نماد »نفت سپ…
11- شیوه…
11- قمر…
12- ساخت…
12- ماه …
12- رن…
13- م…
13- نماد »صندوق بازنشستگی…
13- نماد »بیمه …
14- ردیف …
14- سم…
14- حیوا…
15- منطقه تف…
15-
15- نام خارج…
عمودی
1- نماد »قند نیشابور« در بورس
1- تعلیم
1- قوه مرزدار ایرانی
2- درخت انگور
2- رویداد دردناک و غم انگیز
2- اجاره گیرنده
3- آیین
3- نماد »سرمایه گذاری البرز« در بورس
3- اصلی ترین ابزار مبادله
4- عطر بستنی
4- معاو…
4- هر 12 …
5-
5- خج…
6- اب…
7- نماد »سرمایه گذاری ص…
7- درخ…
8- ستو…
8- بالا آن…
8- رنگی …
9- جود …
9- نماد »سرمایه گذاری ص…
10- ج…
10- هر ف…
11- مری…
11- مو…
11- یخ …
12- یکی از بخ…
12- بد…
12- خواندن…
13- جمع…
13- خو…
13- بن…
14- زمان سنج…
14- نماد »نفت ب…
15- طایفه…
15- نماد »بسته بن…
15- نماد »آهنگری تراکت…